MultiListener håndterer deres innkommende filer på det viset dere ønsker.

Softwaren settes opp via intuitive konfigurasjonsfiler hvor brukeren definerer opp ønskede porter og protokoller. Softwaren lytter etter innkommende data og prosesserer dette basert på regelsett som også defineres i nevnte konfigurasjonsfiler. Brukeren bestemmer selv hvilke porter og protokoller det skal lyttes etter.

Oppsettet av applikasjonen er veldig lett og nye prosesseringsprosedyrer introduserer enkel via script i valgfrie språk. Har dere behov som kan omfatte, men ikke begrenses til

  • Fildistribuering
  • Filredigering
  • Integrasjon av filer mellom applikasjoner
  • Lagring av filer
  • Mellomlagring av filer
  • Prosessering/håndtering av filer

Vi håndterer deres behov fra A til Å der dere selv bestemmer om dere ønsker å ta kontroll over noen ledd av datautvekslingen.

Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon av softwaren eller for utfyllende informasjon.